Der er mange fantastiske sportsgrene i verden. Fodbold, håndbold, badminton og tennis er bare nogle af de mest populære her til lands. Men Ultimate frisbee vinder frem som et alternativ til alt det genkendelige. Som navnet indikerer, så er omdrejningspunktet her en frisbee, som de fleste kender som et klassisk legeredskab fra haven.

Hvad er reglerne i Ultimate frisbee?

De to hold har målzoner, som modstanderholdet skal bevæge frisbeen ned i for at score. Holdene har fem spillere værd, og kropskontakt er ulovligt. Man må ikke avancere med frisbeen i hænde, og man må ikke stå med den i mere end ti sekunder. Ultimate frisbee har et helt særegent træk, som adskiller den fra de fleste andre sportsgrene. Der er nemlig ingen dommer. Spillerne er simpelthen selv ansvarlige for, at spillet forløber efter reglerne. Der er altså i ualmindelig høj grad krav om, at man bringer sit fair play, når man skal spiller Ultimate frisbee.

Hvorfor dyrke en alternativ sport?

Brug tid med dine børn på at lære en frisbee at kende. Og spørg så om ikke de vil starte til Ultimate. Børnene kan naturligvis godt gå til fodbold også. Men børnenes sociale kompetencer øges ved at besøge andre mennesketyper i andre klubtyper. Og derudover styrkes den taktiske sans i alle henseender, ved at man får udfordret sin taktiske sans inden for flere forskellige discipliner. Og hvor nogle sportsgrene minder en del om hinanden, så minder Ultimate ikke rigtig om nogle andre gængse sportsgrene.

Dyrk sport!

I det hele taget er det vigtigt, at vi alle sammen, børn som voksne, dyrker sport. Der er det åbenlyse sundhedsmæssige aspekt i, at vi får dyrket motion, men især i sådanne holdsportsgrene er der også mulighed for, at vi kan holde vores sociale kompetencer ved lige. Uanset alder. Vi har brug for hinanden. Og her er sport et mirakuløst hjælpemiddel.