Der er noget, jeg gerne vil have svar på. Det handler om fast ejendom og byggetilladelser. Jeg kan bedst stille dig mit spørgsmål ved at give dig et eksempel: Lad os sige, at jeg har købt et hus, som jeg mener, skal være min bolig i mange år. Jeg ved, at det er gammelt, og jeg har fået at vide, at sælgeren har repareret taget. Han har også lavet en tilbygning til huset, som bevirker, at det fremstår med den helt specielle karakter, som gjorde, at jeg købte huset. Handelen er gået i gennem. Min advokat hjemme i Odense har tjekket, at papirerne er i orden. Lånene er blevet godkendt af både kreditforening og bank. Jeg og min familie flytter ind.

Noget er galt

Efter kort tid opdager jeg så, at der er noget galt med taget i tilbygningen. Det er jeg lidt forbavset over. Derfor henvender jeg mig til mægleren, der solgte huset til mig. Han ved intet om, at taget på tilbygningen skulle være defekt. Dette kan karakteriseres som fejl og mangler ved fast ejendom, og jeg ved, at jeg faktisk har mulighed for at få en erstatning, som dækker omkostningerne til reparationen af det.

Men min nye advokat i Horsens har fundet ud af, at der faktisk ikke findes en byggetilladelse til husets tilbygning. Og det er ulovligt. Man må ikke ændre på byggede konstruktioner uden at have fået tilladelse til det fra kommunen.

Hvad sker der i sådan et tilfælde? Kan jeg få erstatning for det defekte tag, som er blevet karakteriseret som en fejl ved fast ejendom? Eller skal jeg rive tilbygningen ned? Den er jo opført ulovligt. Jeg har købt huset i den gode tro. Min advokat i Odense tjekkede jo papirerne og gav grønt lys. Ejendomsmægleren havde ikke kendskab til det defekte tag på tilbygningen. Og den bygningskyndige, som kom og lavede tilstandsrapporten, havde ikke lavet nogen anmærkninger vedrørende tagets tilstand. Hvad gør man i sådan et tilfælde.

Erstatning som køber?

Er der nogen chance for, at jeg som køber af huset kan få erstatning? Skal jeg og min økonomi belastes med omkostninger til nedrivning og bortkørsel af byggeaffaldet? Hvordan takler man sådan en situation? Hvem har fejlet? Hvor er jeg, som køber af huset blevet vildledt, og hvor har jeg selv ignoreret alvorlige fejl eller undladt at anmelde noget?

Jeg står ikke i sådan en situation, men hvis jeg var i sådan en situation, så tror jeg, at jeg ville henvende mig til adskillige advokater for at få deres mening om sagen. Måske kunne jeg få dispensation for den manglende byggetilladelse. Måske kunne en af advokaterne i Horsens vejlede mig i, hvordan håndterer situationen, så jeg ikke skal ud i alt for mange udgifter. Jeg har jo lån, der skal betales tilbage.

Kan man tilbageføre den slags sager til sælgeren af huset? Eller er han helt ude af spillet, fordi jeg har skrevet under på købsaftalen, og er flyttet ind? Jeg kan forstå, at der er flere forskellige instanser, som spiller en rolle i sådan en sag. Har den byggekyndige, der lavede tilstandsrapporten lavet en alvorlig fejl? Har mægleren?