Du har godt fat i markedet. Dine spil, som du har udviklet over de sidste 10 år er stadigvæk meget populære. Og din virksomhed udvider sig hele tiden. Forrige år kom I ind på det svenske marked. Med succes. Sidste år gik det fint med at erobre tyskerne. I år holder I en pause med internationaliseringen. De svenske og tyske markeder skal lige konsolideres, inden du går videre. Og den ekstra tid, du får, skal bruges til de banale ting, som du også gerne vil have styr på. Fx sådan noget som kontorrengøringen i jeres bygning, hjemme i Aarhus. Jo, det er rigtigt nok.

Den daglige kontorrengøring

Små ting, som andre anser for at være andres ansvar, skal du have styr på. Hvad hedder det firma, som I har kontrakt med, og som laver jeres daglige kontorrengøring? Er det et særligt firma med speciale i erhvervsrengøring? Eller er det et lille ukendt rengøringsfirma fra Risskov? Ja, du har sådan set ikke nogen som helst mening om, hvad for et firma det skal være, som tager sig af kontorrengøringen i dit firma. Firmaet skal bare være effektivt – og pålideligt. Det sidste – det her med pålideligheden – er næsten vigtigere end effektiviteten. Hvorfor?

Miljøet

Fordi rengøring har med kemikalier at gøre. Og det betyder dampe, som medarbejdere indånder. Vil du finde dig i det – altså alle mulige dampe – eller skal der være en særlig politik om, at rengøringsmidlerne skal være uden farlige kemikalier – og helst også være totalt ufarlige overfor naturen. Mange rengøringsmidler bliver jo skyllet ud direkte i vandløbene. Uden, at vi sådan set tænker over det. Det bør vi gøre. Det er i hvert tilfælde din mening. Derfor er rengøring i hovedkontoret en del af din lille rutine, når du er hjemme. Du skal have sikkerhed for, at alt foregår på den mest ansvarlige måde. Det er jo ikke kun et spørgsmål om dine medarbejderes ve og vel. Det handler også om personalet, der rent faktisk udfører kontorrengøringen. Og på længere sigt, så handler det altså om penge, når der skal vælges rengøring i Aarhus.

Det handler om at vide alt

Derfor er det en af de ting, som du har lært dig selv, at alle andre gerne må grine af, når de hører, at du også beskæftiger dig med firmarengøring. Lad dem bare grine. Du har et koncept, der går ud på, at du skal vide alt, hvad der foregår i dit firma. Lige fra hvem, der er kæreste med hvem, via erhvervsrengøring og rengøringsfirmaets personales arbejdsforhold, til økonomichefens månedlige rapport, som du kender i forvejen! Ja, du lader dem grine. De ved bare ikke, at du på denne måde får alle oplysninger om ny udvikling, om menneskelige relationer, om miljømæssige problematikker og om, hvad dine medarbejdere i virkeligheden tænker.

Det sidste er nok det vigtigste for dig. Ser du en medarbejder rynke på næsen, fordi hendes bord har støv på hjørnet, så får hun besked på at hente en støveklud og få bordet gjort rent. Hun skal vise respekt for, at andre kommer forbi hver nat og gør rent på kontoret. Det kan ske, at et hjørne bliver glemt. Men hvor ofte sker det?