Nu har vi boet i vores parcelhus i mere end 20 år og aldrig tidligere haft problemer med oversvømmelse i kælderen før. Men det har vi haft nogle gange her i det seneste halve års tid, hvor vi flere gange har oplevet nogle få centimeters vand på betongulvet i den ene af de to kælderrum, som vi har.

Jeg har været i kontakt med vores forsikringsselskab for at høre, hvordan vores husforsikring dækker i forhold til den slags, men selskabet er tilbøjelig til at afvise en dækning, fordi der ikke har været tale om skybrud eller særligt voldsom regn de gange, hvor vi har oplevet oversvømmelser i kælderen.

Men et eller andet er der jo galt med kloakafløbet under kældergulvet, for vandet kommer helt tydeligt fra den afløbsrist, der er i gulvet. Det sker efter selv en ret almindelig regnbyge, så nu vil jeg have gjort noget ved det.

I sidste uge talte jeg med min nabo om problemet, og han anbefalede mig en murer i København, som han vidste også er autoriseret kloakmester, og som han selv har haft en god erfaring med. Jeg fik et telefonnummer af ham og ringede til murermesteren for at få ham til at kigge ud til os.

Og det var en lidt skræmmende oplevelse, da han var her i forgårs, for han var ikke i tvivl om, at det er nødvendigt at bryde betongulvet op og få renoveret stikledningen under gulvet. Selv om jeg ikke har den store erfaring med, hvad murerarbejde koster, kan jeg da levende forestille mig, at vi står overfor en større regning, for det er selvfølgelig temmelig tidskrævende at hakke sådan et betongulv op og få murbrokkerne båret ud i det fri.

Men vi aftalte, at han skulle sende mig et tilbud på murerarbejde, så jeg kan tage stilling til, om jeg vil have ham til at udføre arbejdet. Der er ingen tvivl om, at det skal laves, for hvis vi får et rigtigt skybrud, kan vi nok ikke nøjes med nogle få centimeters vand på gulvet i kælderen, og så er der alt for mange ting, der kan blive ødelagt.

I dag ringede min murer så og fortalte, at han selvfølgelig gerne ville sende det tilbud, vi havde aftalt, men han var kommet i den situation, at han havde vundet en licitation over et meget stort byggearbejde, som vi kræve alle hans firmas ressourcer i et godt stykke tid, så han ville ikke kunne afse folk til at ordne vores kælder.

Det var en streg i regningen, for vi vil selvfølgelig gerne have ordnet afløbet i kælderen så hurtigt som muligt, men min murermester tilbød at ordne det på den måde, at han kunne få en kollega til at overtage opgaven. Han nævnte en murer på Amager, som han kendte godt og som også er autoriseret kloakmester, så jeg havde ikke så mange andre muligheder end at lade ham overdrage arbejdet til den kollega.

Så nu venter jeg bare på et forhåbentligt godt tilbud fra den anden murer.