I dag findes der talrige måder, hvorpå man kan opvarme sin bolig. Fjernvarme er i dag den mest benyttede måde at opvarme sin bolig på i Danmark, og den bruges således af rigtigt mange mennesker. Det har i lang tid været vigtigt for den danske stat, at så mange boliger, som muligt skiftede fra fx olievarme eller gasvarme til fjernvarme. Fjernvarme er nemlig den mest miljøvenlige opvarmningskilde til dags dato, så derfor er det vigtigt, at alle dem, der har mulighed for det, skifter til fjernvarme.

Ikke alene er fjernvarme mere miljøvenligt end de fleste andre former for opvarmningskilder – det er også langt billigere. Derfor har der i perioder været et statstilskud at hente som forbruger, hvis man vælger at skifte over fra fx oliefyr, gasfyr eller elvarme til fjernvarme. Uanset hvilken opvarmningskilde, man hidtil har benyttet, så vil der være penge at spare. Investerer man altså det, som det vil koste her og nu at skifte fra en anden opvarmningskilde til fjernvarme, så vil man på lang sigt spare en masse penge på varmeregningen. Når man har fjernvarme, er det eneste, man skal bekymre sig om at skrue op og ned på termostaterne i sin bolig. Man slipper altså for nogensinde at skulle bekymre sig om at skaffe brænde, passe fyret eller at få renset skorstenen.

Der findes andre alternativer end fjernvarme

Der er dog også andre alternativer, hvis man gerne vil indrette sig lidt mere miljøvenligt, men samtidigt måske ikke har råd eller bare ikke har mulighed for at skifte til fjernvarme. I dag er mange mennesker jo netop opmærksomme på, hvordan miljøet påvirkes af de valg, som hvert enkelt menneske træffer, så det er i virkeligheden helt naturligt, at mange mennesker gerne vil gøre så godt for miljøet, som de har mulighed for. Har man af den ene eller den anden grund ikke mulighed for at få fjernvarme, kan man fx vælge en løsning, hvori der indgår en varmepumpe. Der findes mange forskellige typer varmepumper, så det gælder om at finde den type, der passer bedst til den løsning, man er interesseret i. Der findes fx både jord-varmepumper og luft-vand-varmepumper, så man skal undersøge, hvad man har behov for.

Fordelene ved varmepumper

Der er mange fordele ved varmepumper, og derfor er der også rigtigt mange mennesker, der benytter varmepumper – enten som primær opvarmningskilde eller som supplerende opvarmningskilde til deres bolig. Som med fjernvarme er der store besparelse er hente, hvis man fx hidtil har haft enten gas- eller oliefyr. Desuden er der også miljømæssige besparelser at hente i den forstand, at varmepumper ikke belaster miljøet i så høj grad, som fx et fyr gør. Nogle varmepumper har endda også den funktion, at de kan køle huset ned i tilfælde af hedebølge, hvilket vi jo sommetider oplever i Danmark. En varmepumpe med støvfilter kan også være med til at mindske mængden af støv i luften, og altså skabe et bedre indeklima i den pågældende bolig.