En rigtig god blanding mellem aktier og obligationer er godt og heldigvis kan du optage lån til aktier og anden form for investering. Mixet i porteføljen er alfa og omega, når formuen skal sammensættes mest optimalt. Hvor aktier er en varierende størrelse, er der en højere grad af langsigtet og kontinuerlig stabilitet i obligationerne.

Aktier reagerer prompte på ændringerne som der kan være på finansmarkederne, hvorimod obligationerne er koblet op på langt mere stabile garanter; statsobligationer, realkreditobligationer eller andet.

Afvej risiko – og tid

Fordelingen mellem de to aktivklasser er alt afhængig af, hvor meget risiko den enkelte investor ønsker at påtage sig – jo flere aktier, jo mere risiko – og omvendt – jo flere obligationer der er i porteføljen, jo mere stabilitet er der i den.

Tid er ligeledes en afgørende faktor. Obligationer indikerer et længere tidsforløb, mere stabilitet og altså en tidshorisont, der strækker sig over et længere tidsrum, og som ligesom har ”gevinsten” eller afkastet fremskrevet i tiden. Men spørgsmålet er, om du skal låne penge til investering, hvilket du kan læse mere om længere nede i artiklen.

Bevægelse overfor statistik  – og investors alder

De to produkter aktier og obligationer udgør tilsammen en perfekt cocktail i en samlet portefølje. Perfekt fordi der både er tænkt over det volatile og de hurtige gevinster og over det langsigtede seje træk, der kan være det der danner bunden i den investerede portefølje henover tiden.

Sammensætningen – din alder i obligationer

Udsving af forskellig størrelse på finansmarkeder – altså konjunkturer der går op og ned – kan der tages højde for gennem den rigtige sammensætning mellem aktierne og obligationerne – I en pensionsformue kan man vælge at gå frem efter den regel, der foreskriver at alder, er lig med obligationsandel, og resten er udvalgte aktier.

Det Nordamerikanske aktiemarked

En fokuseret indstilling til aktieinvestering og en udvælgelse af især de amerikanske aktier er en rigtig god idé. De store amerikanske selskaber, der har det globale perspektiv, og som har en godt beskrevet track-record, er virksomheder, der bør indgå i den gennemtænkte portefølje.

Firmaer som Google, Nike, Palmolive, Walmart, Apple, Microsoft og McDonalds er eksempler på firmaer, der er værd at lægge mærke til – fordi de er del af den stabilisering, der er på vej i den amerikanske økonomi ovenpå finanskrisen, der bevæger sig ind i de næste faser.

Fokuseret, målrettet og bedre portefølje

Der kan argumenteres for at investere i færre selskaber, når blot man husker, at der skal være spredning i de forskellige områder eller grupperinger af selskaber. Dog kan det være dyrt og besværligt, at gøre det selv – derfor kan man gå efter en professionel kapitalforvalter eller simpelthen investere igennem investerings- eller hedgefonde; for på den måde får man nemlig en spredt investeringsflade og en gedigen repræsentation, der rammer bredt.

Husk også at få obligationerne med

Når den perfekte aktiesammensætning er på plads, kan man gå i gang med at lave en investeringsprofil for obligationer. Der skal være tale om stats- eller realkreditobligationer – ikke virksomhedsobligationer.

Lån til investering

Når du har fundet de rette aktier eller den rette investering, kan du overveje at låne penge til det. Der kan være rigtig mange penge i at låne til investering, hvis du kan låne penge til en lav rente, og aktierne bare stiger og stiger.

Vær dog opmærksom på, at de penge, du låner til investering, skal være penge du kan undvære, læs mere om lån til investering, klik her. Hvis aktierne falder i værdi, er det ikke sjovt, hvis banken beder om at få lånet indfriet. Så pas godt på og brug din fornuft!